Điện thoại V112 Viettel Đà Nẵng

Giá gốc là: 670.000₫.Giá hiện tại là: 470.000₫.