Bảng giá gói cước internet cáp quang wifi Viettel Đà Nẵng

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

Combo Suppernet 1 Smart Tivi

247.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

NET 1 PLUS

165.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

NET 2 PLUS

180.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

NET 3 PLUS

210.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

NET 4 PLUS

260.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

NET 5 PLUS

430.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

SUPPERNET 2

245.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

SUPPERNET 4

350.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

SUPPERNET 5

430.000