Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Net 1 Plus Box Tivi

219.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Net 2 Plus Box Tivi

244.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Net 2 Plus Smart Tivi

202.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 1 Box Tivi

289.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

Combo Suppernet 1 Smart Tivi

247.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 2 Smart Tivi

267.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

NET 3 PLUS

210.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

NET 4 PLUS

260.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

SUPPERNET 1

225.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

SUPPERNET 2

245.000