Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Net 1 Plus Box Tivi

219.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Net 1 Plus Smart Tivi

187.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Net 2 Plus Box Tivi

244.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Net 2 Plus Smart Tivi

202.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 1 Box Tivi

289.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

Combo Suppernet 1 Smart Tivi

247.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 2 Box Tivi

309.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 2 Smart Tivi

267.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 4 Box Tivi

394.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 4 Smart Tivi

372.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 5 Box Tivi

484.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 5 Smart Tivi

452.000