Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 2 Box Tivi

309.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 4 Box Tivi

394.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 4 Smart Tivi

372.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 5 Box Tivi

484.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 5 Smart Tivi

452.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F90N

440.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

NET 5 PLUS

430.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

SUPPERNET 4

350.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng cá nhân hộ gia đình

SUPPERNET 5

430.000