Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 2 Box Tivi

309.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 4 Box Tivi

394.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 4 Smart Tivi

372.000

Bảng giá Combo Internet và Truyền hình Viettel Đà Nẵng

Combo Suppernet 5 Smart Tivi

452.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F200 BASIC

2.200.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F200 PLUS

4.400.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F200N

1.100.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F300 BASIC

7.700.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F300 PLUS

9.900.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F300N

6.050.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F500 BASIC

13.200.000

Bảng giá internet Viettel Đà Nẵng doanh nghiệp

Gói cước F500 PLUS

17.600.000